อุนาชิเกะ

  http://mishima-kankou.com/cc4/images/eat/unashige umetei1.jpg

ใช้ปลาไหลธรรมชาติยกเว้นในฤดูหนาว กรุณาเช็คกับเราก่อนที่ท่านจะมาเยือน

วันหยุดประจำ วันจันทร์ (เปิดในวันหยุดราชการและหยุดชดเชยแทนในวันถัดไป)
เวลา 11:00~14:00 16:00~20:00
*ปิดเมื่อปลาไหลหมด
ที่อยู่ 239-3 Fushimi, Shimizu-cho Suntougun,Shizuoka Pref. (ตรวจสอบแผนที่
เบอร์โทรศัพท์ 055-975-6879
URL http://www.unasige.com/

ด้านบน