สูมิโนโบะ (โทมิทะ โช)

เสริฟอาหารหลากหลายประเภทรวมไปถึงปลาไหลและอาหารญี่ปุ่นประเภทอื่นๆ

วันหยุดประจำ เปิด 365 วัน
เวลา 11:00~14:30、17:00~20:00
ที่อยู่ 3-3 Tomida-cho,Mishima city,Shizuoka Pref. (ตรวจสอบแผนที่
เบอร์โทรศัพท์ 055-983-3888
URL http://www.suminobo.jp/

ด้านบน